• Kaitiakitanga: Ki Runga Ki Raro

      Ruka, Tanya Maree (Auckland University of Technology, 2012)
      Nga Whenua: Maori ki tona ake ao Landscape: Documenting and developing a Maori World View The kaupapa of this project is to reconsider landscape from a Maori worldview. This project seeks to unveil nga whenua through the ...